Επιγραφές 2 όψεων

Στις επιγραφές δύο όψεων έχουμε ό,τι και στην περίπτωση της μίας όψης ή ακόμα και σε περίπτωση μεγαλύτερων αναρτόμενων κατασκευών. Στην ίδια κατηγορία επιγραφών φωτεινών δύο όψεων ανήκουν και οι πυλώνες.