Κατηγορίες επιγραφών

Οι επιγραφές κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και τον τρόπο που θα προβληθούν.

Υπάρχουν λοιπόν φωτεινές ή φωτειζόμενες επιγραφές, επιγραφές αυτοκόλλητες σε διάφορες επιφάνειες, ψηφιακές εκτυπώσεις, αυτοκόλλητα ή τρισδιάστατα γράμματα, επιγραφές led, επιγραφές χαρακτές.

Όλες αυτές οι κατηγορίες προβάλλουν το μήνυμά τους με την τοποθέτησή τους σε προσόψεις κτιρίων, σε πυλώνες, σε γυάλινες επιφάνειες (βιτρίνες), σε οχήματα, σε ανοικτούς χώρους όπως στάσεις λεωφορείων.

Όταν αποφασίσει ο ενδιαφερόμενος τόσο το είδος και την ποιότητα της επιγραφής, όσο και το σημείο που θα τοποθετηθεί η κατασκευή, τότε σημαντικό ρόλο θα παίξει η δημιουργία της μακέτας. Η επιφάνεια η οποία πρέπει να καλυφθεί, η απόσταση από την οποία η επιγραφή είναι ορατή, ο χρόνος που έχει ο πελάτης να παρατηρήσει την επιγραφή, το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε στο αγοραστικό κοινό, είναι μερικοί από τους παράγοντες που μας καθοδηγούν  στην ολοκλήρωση της μακέτας.